Νικόλαος Σ. Παντελάκης

«Κώδικας δεοντολογίας για το επάγγελμα του αρχειακού», στο Αρχειακά Νέα 7, Αθήνα 1993

Άν δεν βλέπεις το αρχείο. Κάνε "κλικ" εδώ.

ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΙΔΙΟΥ ΚΕΜΕΝΟΥ ΣΕ ΠΡΟΒΟΛΗ PDF

«Κώδικας δεοντολογίας για το επάγγελμα του αρχειακού», στο Αρχειακά Νέα 7, Αθήνα 1993

Άν δεν βλέπεις το αρχείο. Κάνε "κλικ" εδώ.