Νικόλαος Σ. Παντελάκης

«Tα πολεμικά δάνεια 1918-1919, παράγοντας εξωτερικής οικονομικής και πολιτικής εξάρτησης», στο Bενιζέλος και αστικός εκσυγχρονισμός, Aθήνα 1988

Άν δεν βλέπεις το αρχείο. Κάνε "κλικ" εδώ.

 

ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΙΔΙΟΥ ΚΕΜΕΝΟΥ ΣΕ ΠΡΟΒΟΛΗ PDF

«Tα πολεμικά δάνεια 1918-1919, παράγοντας εξωτερικής οικονομικής και πολιτικής εξάρτησης», στο Bενιζέλος και αστικός εκσυγχρονισμός, Aθήνα 1988

Άν δεν βλέπεις το αρχείο. Κάνε "κλικ" εδώ.