Νικόλαος Σ. Παντελάκης

«Για μια αυτόματη τιμαριθμική αναπροσαρμογή για το συμφέρον των εργαζομένων», στο Μαρξιστικό Δελτίο 17, Αθήνα Γενάρης-Μάρτης 1983

Άν δεν βλέπεις το αρχείο. Κάνε εδώ."κλικ"

 

ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΙΔΙΟΥ ΚΕΜΕΝΟΥ ΣΕ ΠΡΟΒΟΛΗ PDF

«Για μια αυτόματη τιμαριθμική αναπροσαρμογή για το συμφέρον των εργαζομένων», στο Μαρξιστικό Δελτίο 17, Αθήνα Γενάρης-Μάρτης 1983

Άν δεν βλέπεις το αρχείο. Κάνε εδώ."κλικ"