Νικόλαος Σ. Παντελάκης

«Η Ελλάδα στο διεθνή καταμερισμό εργασίας. Εξωτερικό χρέος και εξάρτηση», στη Μαρξιστική Συσπείρωση 7, Αθήνα Νοέμβρης-Δεκέμβρης 1985

Άν δεν βλέπεις το αρχείο. Κάνε εδώ."κλικ"

 

ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΙΔΙΟΥ ΚΕΜΕΝΟΥ ΣΕ ΠΡΟΒΟΛΗ PDF

«Η Ελλάδα στο διεθνή καταμερισμό εργασίας. Εξωτερικό χρέος και εξάρτηση», στη Μαρξιστική Συσπείρωση 7, Αθήνα Νοέμβρης-Δεκέμβρης 1985

Άν δεν βλέπεις το αρχείο. Κάνε εδώ."κλικ"