Νικόλαος Σ. Παντελάκης

Αρχειονομία & Αρχειακή Πολιτική

Τα δύο τελευταία τεύχη του " The American Archivist "είναι αφιερωμένα στο ζήτημα των κανόνων περιγραφής αρχείων.

Περισσότερα...

«Το Ιστορικό Αρχείο της Αγροτικής Τράπεζας χωρίς συνεργάτες», στο Αρχειακά Νέα 9, Αθήνα 1993

Περισσότερα...

«Η αναγκαιότητα συνεχούς επιμόρφωσης των εργαζομένων στα αρχεία», στο Αρχειακά Νέα 15, Αθήνα 1996

Περισσότερα...

«The historical dimension in appraising banking archives. The case of National Bank of Greece», στο European Association for Banking History, Archive Year, Appraising Banking Archives, Frankfurt 2003

Περισσότερα...

«Τα Ιστορικά Αρχεία των ελληνικών τραπεζών: Ένας πολύτιμος θεσμός σε κρίση», στο Αρχειακά Νέα 5, Αθήνα 1992

Περισσότερα...

«Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος. Δελτίο Ιστορικού Αρχείου, έτος 1ο-Τόμος 1ος, στο Αρχειακά Νέα 9, Αθήνα 1993

Περισσότερα...

Παύλος Καλλιγάς, 1814-1896. Τιμητική έκδοση για την εκατονταετηρίδα από το θάνατό του», στο Αρχειακά Νέα 15, Αθήνα 1996

Περισσότερα...

«Οι φορείς διαχείρισης των ιστορικών αρχείων των επιχειρήσεων ως πηγή έρευνας της οικονομικής ιστορίας», στο Αρχειακά Νέα 22, Αθήνα 2004

Περισσότερα...

«Το συνέδριο των Ολλανδών αρχειονόμων», στο Αρχειακά Νέα 5, Αθήνα 1992

Περισσότερα...

«Δημόσια ή ιδιωτικά τα αρχεία των πολιτικών προσωπικοτήτων;», στο Αρχειακά Νέα 16, Αθήνα 1997

Περισσότερα...

«Disaster preservation measures and disaster planning», στο European Association for Banking History Bulletin, Frankfurt 2005

Περισσότερα...

«Αξιολόγηση, επιλογή και εκκαθάριση αρχείου», στο Αρχειακά Νέα 6, Αθήνα 1992

Περισσότερα...

«Η διάσωση των αρχείων του ΚΚΕ», στο Αρχειακά Νέα 10, Αθήνα 1994

Περισσότερα...

«Business archives in Greece», στο Business Archives Principles and Practice 73, United Kingdom 1997

Περισσότερα...

«International Summer School for Archivists. Electronic Records Management, 7th-12th September 2008, Historical Archives, National Bank of Greece, Athens», στο European Association for Banking History Bulletin, Frankfurt 2008

Περισσότερα...

«Κώδικας δεοντολογίας για το επάγγελμα του αρχειακού», στο Αρχειακά Νέα 7, Αθήνα 1993

Περισσότερα...

«Η ΧΧΧη Διεθνής Στρογγυλή Τράπεζα των Αρχείων, Θεσσαλονίκη 12-15 Οκτωβρίου 1994», στο Αρχειακά Νέα 10, Αθήνα 1994

Περισσότερα...

«Δημόσια ή ιδιωτικά τα αρχεία των πολιτικών προσωπικοτήτων;», στο ΣΑΜΙΖΝΤΑΤ ΙΧ, Αθήνα 1997

Περισσότερα...

«Η Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία είκοσι χρόνια μετά: ένα χρήσιμο «εργαλείο» στα χέρια των αρχειονόμων ή ένας ακόμη περιττός φορέας», στο Αρχειακά Νέα 24, Αθήνα 2011

Περισσότερα...

«Νέοι δρόμοι πληροφόρησης. 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Βιβλιοθηκαρίων, Αθήνα 21-23 Μαΐου 1993», στο Αρχειακά Νέα 8, Αθήνα 1993

Περισσότερα...

«Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας», στο Αρχειακά Νέα 11, Αθήνα 1995

Περισσότερα...

«Ανδρέας Μπάγιας. Αρχειονομία, βασικές έννοιες και αρχές. Η οργάνωση των αρχείων για τη διοίκηση και την έρευνα», στο εκδόσεις Κριτική, Αθήνα 1998

Περισσότερα...

«Τα Ιστορικά Αρχεία την εποχή της οικονομικής κρίσης», στο Ίδρυμα Θεοχαράκη, Αθήνα 2012

Περισσότερα...

«Το ΧΧΙΧ Διεθνές Συνέδριο της Στρογγυλής Τράπεζας των Αρχείων, Μεξικό 19-25 Σεπτεμβρίου 1993», στο Αρχειακά Νέα 8, Αθήνα 1993

Περισσότερα...

«Η διάσωση των ηλεκτρονικών αρχείων», στο Αρχειακά Νέα 11, Αθήνα 1995

Περισσότερα...

«Εκκαθάριση και ταξινόμηση των αρχείων των τεχνικών υπηρεσιών τραπεζών και επιχειρήσεων. Το παράδειγμα των αρχείων των τεχνικών υπηρεσιών της Εθνικής Τράπεζας», στο Αρχειακά Νέα 19, Αθήνα 2001

Περισσότερα...

«Η χρήση της πληροφορικής στα Ιστορικά Αρχεία. Το παράδειγμα του Ιστορικού Αρχείου της ΕΤΕ», στο Αβάξ. Πλευρές της ιστορίας των υπολογιστών στην Ελλάδα, Αθήνα 2012,

Περισσότερα...

«Συνάντηση των προέδρων των αρχειακών εταιρειών της Ευρώπης στο Augsburg της Γερμανίας», στο Αρχειακά Νέα 8, Αθήνα 1993

Περισσότερα...

Microfilming and Document-Image Processing. Preservation Reprography Program of Historical Archives at the National Bank of Greece», στο European Association for Banking History Archive Year, Archives and IT Solutions, Frankfurt 2002

Περισσότερα...

Η ανάγκη υιοθέτησης προτύπων περιγραφής στην αρχειακή πρακτική. 5 Μαΐου 2014. Εισήγηση στο σεμινάριο με θέμα, Διεθνή πρότυπα περιγραφής. Η εφαρμογή τους στην αρχειακή πρακτική,

Περισσότερα...

«Γενικά Αρχεία του Κράτους. Ο νόμος κατοχυρώνει την αυτοτέλειά τους», στο Αρχειακά Νέα 9, Αθήνα 1993

Περισσότερα...

«Η ΧΧΧΙ Διεθνής Στρογγυλή Τράπεζα των Αρχείων», Αρχειακά Νέα 13, Αθήνα 1996

Περισσότερα...

«National Bank of Greece: In house preservation of records and archives of merged banks», στο European Association for Banking History, Central Corporate Archives during and after Mergers, Frankfurt 2002

Περισσότερα...

Εισαγωγικό κείμενο στις Οδηγίες Εφαρμογής για τη διαχείριση αρχείων με περιορισμούς πρόσβασης Οκτώβριος 2014,

Περισσότερα...

«Προβληματική η αξιοποίηση των αρχείων της Γενναδείου βιβλιοθήκης», στο Αρχειακά Νέα 9, Αθήνα 1993

Περισσότερα...

«Απολογισμός της Ελληνικής Αρχειακής Εταιρείας για το 1995», στο Αρχειακά Νέα14, Αθήνα 1996

Περισσότερα...