Νικόλαος Σ. Παντελάκης

Ζητήματα οικονομικής ιστορίας

«Tα πολεμικά δάνεια 1918-1919, παράγοντας εξωτερικής οικονομικής και πολιτικής εξάρτησης», στο Bενιζέλος και αστικός εκσυγχρονισμός, Aθήνα 1988

Περισσότερα...

«Το Κεντρικό Κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας, 1841-2000», στο λεύκωμα Το Νέο Κτήριο της Διοικήσεως. Από την κατοικία του Γεωργίου Σταύρου στο επιτελικό κέντρο του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας, Αθήνα 1999, σελ. 41-51

Περισσότερα...

«Η διείσδυση της Εθνικής Τράπεζας στην αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών, 1926-1953», στο Εμείς και η Τράπεζα. Έκδοση Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Αθήνα Δεκέμβριος 1998

Περισσότερα...