Νικόλαος Σ. Παντελάκης

Ζητήματα οικονομικής ιστορίας

«Η οικογένεια Ζάννου: Επιχειρηματική δραστηριότητα και οικογενειακό δίκτυο, 1885-1940», εισήγηση στην Ελληνική Εταιρεία Οικονομικής Ιστορίας, 2012

Περισσότερα...