Νικόλαος Σ. Παντελάκης

«Τα Ιστορικά Αρχεία των ελληνικών τραπεζών: Ένας πολύτιμος θεσμός σε κρίση», στο Αρχειακά Νέα 5, Αθήνα 1992

Άν δεν βλέπεις το αρχείο. Κάνε "κλικ" εδώ.