Νικόλαος Σ. Παντελάκης

«Κώδικας δεοντολογίας για το επάγγελμα του αρχειακού», στο Αρχειακά Νέα 7, Αθήνα 1993

Άν δεν βλέπεις το αρχείο. Κάνε "κλικ" εδώ.