Νικόλαος Σ. Παντελάκης

«Γενικά Αρχεία του Κράτους. Ο νόμος κατοχυρώνει την αυτοτέλειά τους», στο Αρχειακά Νέα 9, Αθήνα 1993

Άν δεν βλέπεις το αρχείο. Κάνε "κλικ" εδώ.