Νικόλαος Σ. Παντελάκης

«Εκκαθάριση και ταξινόμηση των αρχείων των τεχνικών υπηρεσιών τραπεζών και επιχειρήσεων. Το παράδειγμα των αρχείων των τεχνικών υπηρεσιών της Εθνικής Τράπεζας», στο Αρχειακά Νέα 19, Αθήνα 2001

Άν δεν βλέπεις το αρχείο. Κάνε "κλικ" εδώ.