Νικόλαος Σ. Παντελάκης

«The historical dimension in appraising banking archives. The case of National Bank of Greece», στο European Association for Banking History, Archive Year, Appraising Banking Archives, Frankfurt 2003

Άν δεν βλέπεις το αρχείο. Κάνε "κλικ" εδώ.