Νικόλαος Σ. Παντελάκης

«Η Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία είκοσι χρόνια μετά: ένα χρήσιμο «εργαλείο» στα χέρια των αρχειονόμων ή ένας ακόμη περιττός φορέας», στο Αρχειακά Νέα 24, Αθήνα 2011

Άν δεν βλέπεις το αρχείο. Κάνε "κλικ" εδώ.