Νικόλαος Σ. Παντελάκης

«Η χρήση της πληροφορικής στα Ιστορικά Αρχεία. Το παράδειγμα του Ιστορικού Αρχείου της ΕΤΕ», στο Αβάξ. Πλευρές της ιστορίας των υπολογιστών στην Ελλάδα, Αθήνα 2012,

Άν δεν βλέπεις το αρχείο. Κάνε "κλικ" εδώ.