Νικόλαος Σ. Παντελάκης

Η ανάγκη υιοθέτησης προτύπων περιγραφής στην αρχειακή πρακτική. 5 Μαΐου 2014. Εισήγηση στο σεμινάριο με θέμα, Διεθνή πρότυπα περιγραφής. Η εφαρμογή τους στην αρχειακή πρακτική,

Άν δεν βλέπεις το αρχείο. Κάνε "κλικ" εδώ.