Νικόλαος Σ. Παντελάκης

«Tα πολεμικά δάνεια 1918-1919, παράγοντας εξωτερικής οικονομικής και πολιτικής εξάρτησης», στο Bενιζέλος και αστικός εκσυγχρονισμός, Aθήνα 1988

Άν δεν βλέπεις το αρχείο. Κάνε "κλικ" εδώ.