Νικόλαος Σ. Παντελάκης

«Crédits de guerre et relations franco-helléniques, 1917-1928», στο Γαλλία και Ελλάδα κατά τον A! Παγκόσμιο Πόλεμο, Θεσσαλονίκη 1992

Άν δεν βλέπεις το αρχείο. Κάνε "κλικ" εδώ.