Νικόλαος Σ. Παντελάκης

«Το Κεντρικό Κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας, 1841-2000», στο λεύκωμα Το Νέο Κτήριο της Διοικήσεως. Από την κατοικία του Γεωργίου Σταύρου στο επιτελικό κέντρο του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας, Αθήνα 1999, σελ. 41-51

Άν δεν βλέπεις το αρχείο. Κάνε "κλικ" εδώ.