Νικόλαος Σ. Παντελάκης

«Η οικογένεια Ζάννου: Επιχειρηματική δραστηριότητα και οικογενειακό δίκτυο, 1885-1940», εισήγηση στην Ελληνική Εταιρεία Οικονομικής Ιστορίας, 2012

Άν δεν βλέπεις το αρχείο. Κάνε "κλικ" εδώ.