Νικόλαος Σ. Παντελάκης

«Στρατός-ΠΑΣΟΚ. (Τ’είχες Γιάννη, τα’είχα πάντα!)», στο Μαρξιστικό Δελτίο 12, Αθήνα χειμώνας 1981-1982

Άν δεν βλέπεις το αρχείο. Κάνε εδώ."κλικ"