Νικόλαος Σ. Παντελάκης

«Για μια αυτόματη τιμαριθμική αναπροσαρμογή για το συμφέρον των εργαζομένων», στο Μαρξιστικό Δελτίο 17, Αθήνα Γενάρης-Μάρτης 1983

Άν δεν βλέπεις το αρχείο. Κάνε εδώ."κλικ"