Νικόλαος Σ. Παντελάκης

«Η Ελλάδα στο διεθνή καταμερισμό εργασίας. Εξωτερικό χρέος και εξάρτηση», στη Μαρξιστική Συσπείρωση 7, Αθήνα Νοέμβρης-Δεκέμβρης 1985

Άν δεν βλέπεις το αρχείο. Κάνε εδώ."κλικ"