Νικόλαος Σ. Παντελάκης

«Εργατικό κίνημα. Κινητοποιήσεις σε ρυθμό χελώνας ή πως αποδυναμώνεται η αγωνιστική διάθεση των εργαζομένων», στη Μαρξιστική Συσπείρωση 8, Αθήνα Γενάρης-Φλεβάρης 1986βρης 1985

Άν δεν βλέπεις το αρχείο. Κάνε εδώ."κλικ"