Νικόλαος Σ. Παντελάκης

Νίκου Σ. Παντελάκη, Συμμαχικές πιστώσεις.

Κράτος και Εθνική Τράπεζα, 1917-1928, ΜΙΕΤ, Αθήνα 1988. sp

 

 Η είσοδος της Ελλάδας στον Πρώτο παγκόσμιο Πόλεμο στο πλευρό των Συμμάχων απαιτούσε τεράστιες πολεμικές δαπάνες, τις οποίες το ελληνικό κράτος αδυνατούσε να αντιμετωπίσει από μόνο του. Για το λόγο αυτό θα προσφύγει και στον εξωτερικό δανεισμό.

Αντικείμενο της μελέτης αυτής είναι η διερεύνηση των όρων και των προϋποθέσεων που επιβάλλουν η Μεγάλη Βρετανία, η Γαλλία και οι Ηνωμένες Πολιτείες για να χορηγήσουν πολεμικά δάνεια στην Ελλάδα μεταξύ 1917 και 1922, καθώς και η μελέτη των διαπραγματεύσεων που θα ακολουθήσουν την περίοδο 1923-1928 για το διακανονισμό των πολεμικών χρεών.

Η διεξοδική έρευνα των προβλημάτων που δημιουργεί ο εξωτερικός δανεισμός επιτρέπει την ανάλυση και κατανόηση της δυναμικής που ανπτύσσεται στις σχέσεις μεταξύ Εθνικής Τράπεζας και κράτους στο χρονικό αυτό διάστημα.