Νικόλαος Σ. Παντελάκης

 Νίκου Σ. Παντελάκη, Ο εξηλεκτρισμός της Ελλάδας.

Από την ιδιωτική πρωτοβουλία στο κρατικό μονοπώλιο, exil

1889-1956, ΜΙΕΤ, Αθήνα 1991.

 

Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο αναπτύχθηκε στην Ελλάδα η ηλεκτρική ενέργεια από τα τέλη του περασμένου αιώνα, όταν πρωτοεμφανίστηκε, μέχρι τη δημιουργία του κρατικού μονοπωλίου της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (Δ.Ε.Η.).

Το πρώτο μέρος αφορά την περίοδο 1889-1922, κατά την οποία εμφανίζονται οι πρώτες εταιρείες ηλεκτρισμού, και αναφέρεται στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν για την κατάκτηση της ελληνικής αγοράς.

Το δεύτερο μέρος αφορά την περίοδο 1922-1940, που σημαδεύεται από τη ραγδαία ανάπτυξη μικρών τοπικών μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και την προοδευτική επέκταση του ηλεκτρισμού στην οικονομική και ιδιωτική ζωή.

Το τρίτο μέρος, που αφορά την περίοδο μετά το 1940, αναφέρεται σε ένα γεγονός πολιτικοοικονομικό, που αποτελεί ορόσημο και τομή στην ιστορία του εξηλεκτρισμού. Πρόκειται για την εθνικοποίηση της παραγωγής και διανομής της ηλεκτρικής ενέργειας με την ίδρυση της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού το 1950.