Νικόλαος Σ. Παντελάκης

«Απολογισμός της Ελληνικής Αρχειακής Εταιρείας για το 1995», στο Αρχειακά Νέα14, Αθήνα 1996

Άν δεν βλέπεις το αρχείο. Κάνε "κλικ" εδώ.