Νικόλαος Σ. Παντελάκης

«Η αναγκαιότητα συνεχούς επιμόρφωσης των εργαζομένων στα αρχεία», στο Αρχειακά Νέα 15, Αθήνα 1996

Άν δεν βλέπεις το αρχείο. Κάνε "κλικ" εδώ.