Νικόλαος Σ. Παντελάκης

Αρχειονομία & Αρχειακή Πολιτική

«Οι φορείς διαχείρισης των ιστορικών αρχείων των επιχειρήσεων ως πηγή έρευνας της οικονομικής ιστορίας», στο Αρχειακά Νέα 22, Αθήνα 2004

Περισσότερα...

«Η Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία είκοσι χρόνια μετά: ένα χρήσιμο «εργαλείο» στα χέρια των αρχειονόμων ή ένας ακόμη περιττός φορέας», στο Αρχειακά Νέα 24, Αθήνα 2011

Περισσότερα...

«Ανδρέας Μπάγιας. Αρχειονομία, βασικές έννοιες και αρχές. Η οργάνωση των αρχείων για τη διοίκηση και την έρευνα», στο εκδόσεις Κριτική, Αθήνα 1998

Περισσότερα...

«Εκκαθάριση και ταξινόμηση των αρχείων των τεχνικών υπηρεσιών τραπεζών και επιχειρήσεων. Το παράδειγμα των αρχείων των τεχνικών υπηρεσιών της Εθνικής Τράπεζας», στο Αρχειακά Νέα 19, Αθήνα 2001

Περισσότερα...

«Η χρήση της πληροφορικής στα Ιστορικά Αρχεία. Το παράδειγμα του Ιστορικού Αρχείου της ΕΤΕ», στο Αβάξ. Πλευρές της ιστορίας των υπολογιστών στην Ελλάδα, Αθήνα 2012,

Περισσότερα...