Νικόλαος Σ. Παντελάκης

Αρχειονομία & Αρχειακή Πολιτική

Η ανάγκη υιοθέτησης προτύπων περιγραφής στην αρχειακή πρακτική. 5 Μαΐου 2014. Εισήγηση στο σεμινάριο με θέμα, Διεθνή πρότυπα περιγραφής. Η εφαρμογή τους στην αρχειακή πρακτική,

Περισσότερα...